LOKALITETI

Športski objekti

Športskim objektima smatraju se zatvoreni i otvoreni objekti, koji su u javnoj uporabi i udovoljavaju uvjetima za bavljenje djelatnosti športa, a kao osnovna sredstva, jedan su od temeljnih čimbenika razvitka športske djelatnosti. Sukladno kriterijima za kategorizaciju i financiranje športa i športskih udruga, Zajednica športskih udruga grada Siska, udrugama osigurava korištenje športskih objekata za provedbu trenažnih i natjecateljskih procesa.

Grad Sisak u potpunosti financira korištenje športskih objekata od strane športskih udruga.

Povratak