LOKALITETI

Sportska dvorana BREZOVICA

Sportska dvorana Brezovica sastoji se od velike dvorane, male dvorane i trim kabineta.

Povratak